Колко става минималната пенсия за стаж и възраст в България

от Bulgaria TV Newsroom

Минималната пенсия за стаж и възраст у нас от 1 юли става 250 лева. Увеличението е с 13.9 на сто, спрямо сегашният й размер, съобщава Националният осигурителен институт (НОИ).

Всички останали пенсии, отпуснати до края на миналата година, се актуализират по Швейцарското правило със 6.7 на сто, също от началото на следващия месец.

Увеличението на пенсиите от 1 юли 2020 година с 6.7% беше одобрено в края на миналата година в хода на бюджетната процедура по бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО).

Таванът на пенсиите се запазва на 1 200 лева, средната пенсия ще достигне 412 лева. Социалната пенсия за старост от 1 юли е 141.63 лева.

Минималната пенсия за инвалидност и общо заболяване на хората с над 90 на сто трайно увреждане ще бъде 287.50 лв. За хората с инвалидност от 71 до 90% – 262.50 лв.

Минималните размери на инвалидните пенсии при трудова злополука и професионално заболяване са 312.50 лева за хората с най-тежки увреждания и 287.50 лева за тези със 71-90% увреждане.

Новите по-високи размери на пенсиите ще се изплатят с редовното плащане през юли. НОИ няма да изпраща разпореждания. Документът може да се получи на място в териториалните поделения чрез пощите с обратна разписка или чрез системата за сигурно електронно връчване, съобразно заявеното от хората.

Припомняме, че експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, при които срокът на инвалидност изтича по време на въведеното извънредно положение, продължават действието си по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна.

В тези случаи изплащането на отпуснатите инвалидни пенсии се продължава служебно съобразно посочения срок.

Когато срокът на инвалидността е изтекъл на дата преди 13 март 2020 г., преценка за правото на пенсия на лицето след съответната дата може да бъде направена след неговото преосвидетелстване и получаване в НОИ на ново експертно решение на ТЕЛК.

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More